Cao Beveiliging

Werkgeversvereniging Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, VBe NL en de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen, zijn de sociale partners die afspraken maken over de cao Beveiliging. De nieuwste cao Beveiliging kent een looptijd van oktober 2014 tot oktober 2016. FNV heeft deze cao niet ondertekend.

Voor wie is de cao van toepassing?

CaoBeveiligingDe cao Beveiliging is van toepassing voor de vaste beveiligers en voor beveiligers met een oproepovereenkomst. Daarnaast is de cao ook van toepassing voor werknemers die vallen onder crowdmanagementactiviteiten, zoals brandwachten, verkeersregelaars, Basis Hulpverleners of Safety Assistants. Maar ook kantoorpersoneel heeft te maken met de cao als de werkgever lid is van VBe NL. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over stagiaires en uitzendpersoneel.

De cao Beveiliging bestaat uit een A en een B-deel. Het A-deel is van toepassing voor de crowdmanagement-beveiliging activiteiten, deel-B voor de reguliere beveiliging. Voor ieder deel is een werkgever apart lid van VBe NL.

Sinds de cao van 2013 zijn afspraken opgenomen over het invoeren van een Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca met een controleorgaan dat moet toezien op naleving van de afspraken. Dit label is in november 2016 gepresenteerd. Lees ook: Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca

Download de cao Beveiliging 2014-2016

Download de cao Beveiliging-2016-2017 met de aanpassingen op de Wet Werk en Zekerheid en functiebeschrijvingen verkeersregelaars en brandwachten.

Download de cao Beveiliging 2014 (april-oktober)

Download de CAO_Evenementen-_en_Horeca_Beveiliging 2013 (voorganger van de cao Beveiliging).

Oproepkracht crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging

Voor oproepkrachten die incidenteel en ad hoc worden ingezet maakt de cao in deel-A voor een aantal functies in de evenementen-, horeca-, brandbeveiliging en verkeersregeling uitzonderingen mogelijk op de Wet Werk en Zekerheid. Zo is er een verlengde loonuitsluiting en zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar mogelijk. Dit past bij de bijzondere aard van de werkzaamheden in de evenementen- en horecabranche die een zeer wisselende inzet en piekbelasting op verschillende locaties van personeel kent. Tegelijkertijd is er een mogelijkheid voor het overeenkomen van een min-max groei arbeidscontract waarmee partijen de ontwikkeling naar meer vaste banen invulling willen geven.

Toeslagen

De cao kent geen toeslagen voor werknemers die werkzaam zijn in de crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging. De cao kent wel voor werknemers die werkzaam zijn in de reguliere beveiliging, in deel-B van de cao, afspraken over toeslagen. Omdat evenementen werkzaamheden logischerwijs zo vaak op avonden en in weekeinden wordt verricht, wordt één uurtarief afgesproken waarin alle onregelmatigheidstoeslagen zijn opgenomen. Uiteraard kent de cao een goede maaltijdregeling, reiskosten- en reisurenregeling en alle andere zaken die bij het (evenementen)beveiligingswerk horen, zoals vergoedingen voor het werken met honden.

Minimum cao

In de cao zijn verder alle zaken geregeld omtrent arbeidstijden, verlof en beloning. Dit zijn minimum afspraken. De werkgever mag hiervan positief afwijken. Op een aantal onderwerpen is de afwijkingsmogelijkheid nauwkeurig beschreven.

Pensioen

Voor vaste werknemers is tevens de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging van toepassing.

Invloed op de cao

Werknemers kunnen meepraten via de vakbonden en kunnen als er vragen of problemen zijn door de medewerkers van de vakbonden geholpen worden. De vakbonden helpen de aangesloten leden ook met andere aangelegenheden. Faciliteiten voor vakbonden en medewerkers die actief zijn hierin zijn in de cao Beveiliging opgenomen.

Werkgevers lid van VBe NL bespreken de ontwikkelingen van de cao tijdens hun Algemene Ledenvergadering of speciale cao sessies. Werkgevers die individuele vragen hebben over de cao toepassing en uitleg kunnen hiervoor terecht bij VBe NL.

             unie    

 

Logo_VBE