Welkom

SFCB: Sociaal Fonds CAO Beveiliging.

Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) is als sociaal werkgevers- en werknemersfonds verbonden aan de cao Beveiliging, de cao voor zowel crowdmanagement (waaronder evenementen/horecabeveiliging) en reguliere beveiliging. Het fonds wordt bestuurd door cao-partijen. Dit zijn Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en vakbond De Unie.

Het SFCB bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsuitoefening van beveiligers, functionarissen en hun beveiligingsbedrijven. Geïnvesteerd wordt in opleiding - kennisdeling - arbeidsmarktontwikkeling - sociaal- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Lees meer