Cao Beveiliging

Werkgeversvereniging Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, VBe NL en de vakbonden De Unie, zijn de sociale partners die afspraken maken over de cao Beveiliging. De nieuwste cao Beveiliging kent een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019.

De cao’s (Beveiliging) op een rij

Download de cao Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 2020-2025

Download de cao Veiligheidsdomein 2019-2021

Download de cao Beveiliging 2018-2019

Download de cao Beveiliging 2017-2018

Download de cao Beveiliging-2016-2017

Download de cao Beveiliging 2014-2016

Download de cao Beveiliging 2014

Download de CAO_Evenementen-_en_Horeca_Beveiliging 2013 (voorganger van de cao Beveiliging).

 


Voor wie is de cao van toepassing?

De cao Beveiliging is van toepassing op alle werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij VBe NL en werkzaamheden verrichten bij de hierna beschreven categorieën. Kijk hier voor de aangesloten werkgevers. De cao Beveiliging is opgedeeld in drie delen, bestaande uit:
1. Algemeen deel: dit deel is voor alle werknemers van toepassing.
2. Deel A: dit deel is voor werknemers van crowdmanagementorganisaties van toepassing. In de cao bedoelen we daarmee: evenementen-, horeca- en betaald voetbal KNVB beveiligingsorganisaties naast organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening.
3. Deel B: dit deel is voor werknemers van reguliere particuliere beveiligingsorganisaties van toepassing, bestaande uit organisaties met object-, persoons-, detentie-, luchthavenbeveiliging, geld-waardelogistiek, winkel-, mobiele surveillance en alarmcentrales.

Oproepkracht crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging

Voor oproepkrachten die incidenteel en ad hoc worden ingezet maakt de cao in deel-A voor een aantal functies in de evenementen-, horeca-, brandbeveiliging en verkeersregeling uitzonderingen mogelijk op de Wet Werk en Zekerheid. Zo is er een verlengde loonuitsluiting en zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar mogelijk. Dit past bij de bijzondere aard van de werkzaamheden in de evenementen- en horecabranche die een zeer wisselende inzet en piekbelasting op verschillende locaties van personeel kent. Tegelijkertijd is er een mogelijkheid voor het overeenkomen van een min-max groei arbeidscontract waarmee partijen de ontwikkeling naar meer vaste banen invulling willen geven.

Toeslagen

De cao kent geen toeslagen voor werknemers die werkzaam zijn in de crowdmanagement, evenementen- en horecabeveiliging. De cao kent wel voor werknemers die werkzaam zijn in de reguliere beveiliging, in deel-B van de cao, afspraken over toeslagen. Omdat evenementen werkzaamheden logischerwijs zo vaak op avonden en in weekeinden wordt verricht, wordt één uurtarief afgesproken waarin alle onregelmatigheidstoeslagen zijn opgenomen. Uiteraard kent de cao een goede maaltijdregeling, reiskosten- en reisurenregeling en alle andere zaken die bij het (evenementen)beveiligingswerk horen, zoals vergoedingen voor het werken met honden.

Minimum cao

In de cao zijn verder zijn minimum afspraken gemaakt. De werkgever mag hiervan positief afwijken.

Pensioen

Voor vaste beveiligers is de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging van toepassing.

Invloed op de cao

Werknemers kunnen als er vragen of problemen zijn door de medewerkers van de vakbond De Unie geholpen worden. De Unie helpt de aangesloten leden ook met andere aangelegenheden.

Werkgevers lid van VBe NL bespreken de ontwikkelingen van de cao tijdens hun Algemene Ledenvergadering of speciale cao sessies. Werkgevers die individuele vragen hebben over de cao toepassing en uitleg kunnen hiervoor terecht bij VBe NL.

Op 4 oktober 2017 hebben VBe NL en De Unie middels het principe akkoord van de cao Beveiliging besloten om voor toekomstige cao-onderhandelingen gebruik te maken van Digi-C. Digi-C is een onderzoeksinstrument waarmee meningen rond arbeidsvoorwaarden middels enquêtes van alle werknemers worden gepeild. Waar normaal gesproken slechts 14% van de werknemers het recht en de mogelijkheid heeft om mee te praten en te beslissen over de cao, trekken sociale partners dat met deze ontwikkeling branchebreed voor alle werknemers die vallen onder de cao Beveiliging. Met deze ontwikkeling zal er meer inzicht en draagvlak verkregen worden voor de cao. Het onderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door het onderzoeksbureau MWM2. MWM2 zal de resultaten van het onderzoek aan de sociale partners bieden die als basis zullen dienen voor de volgende cao-onderhandelingen. Met deze ontwikkeling geven de partijen gehoor aan het eerdere SER-advies: “De raad roept de vakbeweging op door te gaan met het vergroten van het draagvlak van cao’s door het betrekken van leden en niet-leden, op een wijze die past bij de omstandigheden van de betrokken cao, en het proces waar nodig te intensiveren.” In de eerste fase zal MWM2 in gesprek gaan met werkgevers en werknemers om de belangrijkste aandachtspunten te inventariseren.

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel en actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen en de toekomst van hun arbeidsvoorwaarden én hun stem mogen geven over het cao-resultaten kunnen dat doen door een mail te sturen aan info@sfcb.nl.

 

Logo_VBE