Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebt op een pauze en rusttijd. Naast de arbeidstijdenwet bestaat er het Arbeidstijdenbesluit, dit besluit bevat uitzonderingen op de arbeidstijdenwet.

In de cao Beveiliging staan in artikel 23 aanvullende en afwijkende afspraken op de Arbeidstijdenwet die gemaakt zijn voor de beveiligingsbranche. Enkele afspraken zijn alleen van toepassing op werknemers uit deel-A (crowdmanagement) en andere alleen op deel-B (reguliere Beveiliging). Bekijk hier onder welk deel u valt.

In het onderstaande vereenvoudigde schema vind u exact welke aanvullende en afwijkende afspraken er zijn gemaakt. U kunt het schema hier downloaden.

Arbeidstijden

Arbeidstijdenwet

Deel-A (Crowdmanagement)

Deel-B (Reguliere Beveiliging)

Arbeidstijd per dienst

12 uur.

10 uur.
12 uur in bijzondere omstandigheden.

10 uur.
12 uur in bijzondere omstandigheden.

Arbeidstijd per week

60 uur.
Gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.

40 uur.
Gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 13 aaneengesloten weken in bijzondere omstandigheden.

38 uur.
Gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 13 aaneengesloten weken in bijzondere
omstandigheden.

Pauzetijd bij een dienst van 8 tot 10 uur arbeidstijd

 

30 minuten.

Wijkt niet af van ATW.

45 minuten waarvan 1 pauze ten minste een half uur moet duren.

Pauzetijd bij een dienst van meer dan 10 uur arbeidstijd

45 minuten.

(eventueel 3 x 15 minuten)

Wijkt niet af van ATW.

60 minuten waarvan 1 pauze ten minste een half uur moet duren.

Betaalde rusttijd i.p.v. pauzetijd

Alleen bij collectieve
regeling mogelijk.

Alleen mogelijk als de arbeidsplek niet verlaten mag worden of er alleen
gewerkt wordt op de arbeidsplek.

Alleen mogelijk als de arbeidsplek niet verlaten mag worden of er alleen gewerkt wordt op de arbeidsplek.

Dagelijkse rusttijd

11 uur.
1x 8 uur per week in
bijzondere
omstandigheden.

11 uur.

11 uur.

Vrije zondagen

13 vrije zondagen per jaar.

16 vrije zondagen per jaar en minimaal 1 per maand/loonperiode.

13 vrije zondagen per jaar en minimaal 1 per maand/loonperiode.

Arbeidstijd per nachtdienst

10 uur.
12 uur in bijzondere
omstandigheden.

10 uur.

 

10 uur.

 

Nachtarbeidstijd per week

Gemiddeld 40 uur per week per 16 weken.

Gemiddeld 40 uur per week per 13
weken.

Per 13 weken:
Gemiddeld 40 uur per week;
Een maximum van 32 nachtdiensten;
Of een maximum van 52 nachtdiensten als de dienst voor of op 2:00 uur eindigt;
Of dat er in een aangesloten periode van 2 weken, maximaal 20 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00 en 06:00 uur.

Voor werknemers uitsluitend of in hoofdzaak in de mobiele surveillance geldt, per 13 weken: Een maximum van 35 nachtdiensten;
Of dat er in een aangesloten periode van 2 weken, maximaal 38 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00 en 06:00 uur.

Rusttijd na nachtdienst die eindigt na 2:00 uur

14 uur.
1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk in verband met soort werk of
bedrijfsomstandigheden.

Wijkt niet af van ATW.

14 uur.

Rusttijd na minimaal 3 tot maximaal 7 nachtdiensten

 

46 uur.

Wijkt niet af van ATW.

48 uur.

In artikel 23.10 staat beschreven dat artikel 23 en overige roosterregels en- voorschriften uit de cao Beveiliging niet van toepassing zijn:

  • als de werkgever gebruikt maakt van een zelfroostersysteem, dat is goedgekeurd door het SFCB;
  • als de Ondernemingsraad andersluidende afspraken maakt;
  • voor werknemers jonger dan 18 jaar, geldt de Arbeidstijden wet.

Indien de Ondernemingsraad anders luidende afspraken maakt op artikelen waar dat mogelijk is vervallen de artikelen uit de cao Beveiliging en gelden de artikelen van de eigen Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad mag afwijken van de cao Beveiliging maar dient minimaal de wet- en regelgeving na te leven. Indien Ondernemingsraden andersluidende afspraken maken dienen zij te allen tijde te controleren of de interne afspraken voldoen aan de wet- en regelgeving. Alle werknemers kunnen intern informeren over eigen gemaakte afspraken.