Meld cao overtreding

Werkgevers en werknemers die werken met de cao Beveiliging kunnen conform artikel 7 een melding maken bij het Sociaal Fonds Cao Beveiliging over het niet naleven van de cao of een interpretatieverschil.

Na melding neemt het SFCB contact met u en uw werknemer of werkgever op om de melding te behandelen. Doorgaans is een melding binnen zes weken behandeld.