Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.

Behoud van kwaliteit en beveiligers

Met deze brede cao kunnen werkgevers die lid zijn van VBe NL de kwaliteit van beveiliging tijdens evenementen garanderen doordat de cao het continueren van inzet van oproepkrachten nog anderhalf jaar mogelijk maakt. Tijdens evenementen wordt al sinds het ontstaan van professionele evenementenbeveiliging veelal met wisselende inzet van oproepkrachten gewerkt omdat dit werk een zeer flexibel en seizoensgebonden aanbod kent. Een beveiligingsbedrijf weet door het gunningsysteem en afspraken met gemeenten nooit meer dan een jaar vooruit hoeveel werkaanbod er is. Daarbij komt nog dat evenementenbeveiligers dit werk veelal als een bijbaan zien waarvoor ze juist geen vast contract wensen, maar vrijheid willen om te bepalen voor welk evenement ze oproepbaar zijn en wanneer. Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet de branche zich de komende jaren in zijn geheel herinrichten. De nieuwe cao speelt hierop in door de combinatie met arbeidsvoorwaarden voor de reguliere beveiliging. Intussen wordt vanuit het opleidingsfonds hard gewerkt aan aanvullende opleidingen zodat beveiligers die dat wensen breder inzetbaar worden, waardoor de noodzakelijke kwaliteit behouden blijft. VBe NL is dan ook blij dat De Unie en CNV Dienstenbond hier oog voor hebben en meewerken om de kwaliteit en inzetbaarheid van beveiligers voor de branche te behouden.

FNV geeft onjuist beeld

Tijdens de onderhandelingen werd al snel duidelijk dat FNV Bondgenoten de cao Beveiliging alleen wilde gebruiken om hun strijd tegen partijen bij de cao Particuliere Beveiliging te voeren. Leon Vincken, directeur VBe NL: “Het standpunt van FNV is onbegrijpelijk en weerspiegelt hoe weinig belang gehecht wordt aan kwaliteit van veiligheid en aan de toekomst van onze branche. Weten dat de nieuwe flex-wetgeving de inzet van gekwalificeerde beveiligers ernstig schaadt en juist baanzekerheid tegen gaat, maar dan naar buiten roepen over afkalven van die baanzekerheid, is misplaatst.” Dit thema is het afgelopen jaar tussen partijen voortdurend aan bod geweest. Helaas wil FNV alleen steun bieden voor baanzekerheid als partijen besluiten om de sta-tijden bij Schiphol aan te passen. Een onderwerp dat pas werd ingebracht tijdens het laatste uur van de onderhandelingen. VBe NL en de andere bonden zijn hierin niet meegegaan omdat zij dit zien als een kwalijke poging van FNV om hun gram te halen over het akkoord hierover bij de cao Particuliere Beveiliging. Tegelijkertijd maakt FNV ook nog melding van punten die niet eens zijn ingebracht tijdens het overleg. VBe nl betreurt deze houding zeer en vindt dat FNV door haar negatieve publiciteit en een onjuiste weergave van feiten zich als serieuze gesprekspartner diskwalificeert in de beveiligingsbranche.

Het resultaat wordt binnenkort besproken met de leden.

Labels:, , , , , ,