Sociaal Fonds Cao Beveiliging ambitieus in jaarverslag

Geschreven op .

Het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) over 2015 laat zien dat het fonds financieel gezond is en sterke ambities heeft.

De nieuwe naam van het fonds (eind 2015) was nodig om deze te laten aansluiten bij de cao en de bredere activiteiten waarvoor SFCB staat. De agenda van 2014 is ook in het verslagjaar voortgezet met een update van de Event Security studieboek, het keurmerk werd omgedoopt naar het kwaliteitslabel en de leergang MBO3 voor coördinatorfuncties draaide de eerste pilot. Verder zijn sociale partners in gesprek gegaan voor harmonisatie van de cao Beveiliging-A en –B. Bestuursvoorzitter Leon Vincken in het voorwoord van het jaarverslag: “Gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle beveiligers is het streven, zover passend binnen een level playing field in de sector.” De cao is nu ook van toepassing op kantoorpersoneel, verkeersregelaars, brandwachten en de bedrijfshulpverlening.

Akkoord over inzet flexibele arbeidskrachten

Geschreven op .

Partijen bij de cao Beveiliging – VBe NL, De Unie en CNV Vakmensen – hebben een akkoord bereikt over de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de crowdmanagementfuncties, zoals evenementen- en horecabeveiligers en verkeersregelaars.

Met de nieuwe cao komen werkgevers tegemoet aan de behoefte van werknemers voor meer vaste banen, ook onder de bijzondere omstandigheden van de evenementen- en uitgaanssector. Tegelijkertijd krijgen werkgevers de mogelijkheid om voor een aantal specifieke functies, onder voorwaarden, flexibel inzetbare krachten in te huren.

Partijen introduceren hierbij de min-max groei arbeidsovereenkomst en heldere afspraken waarmee voor werknemers en werkgevers duidelijk is dat het oproepcontract de mogelijkheden biedt om door te groeien naar een arbeidsovereenkomst met vaste omvang voor onbepaalde tijd. De cao is verlengd tot 1 oktober 2017.

Download hier de nieuwe cao Beveiliging 2016-2017.

Kwaliteitslabel Horeca Evenementen Beveiliging van start

Geschreven op .

Sociale partners in de beveiliging starten deze maand met de eerste pilots voor het Kwaliteitslabel Horeca Evenementen Beveiliging. Aan dit label is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. Sociale partners hebben nadrukkelijk gezocht naar het vorm geven van een label dat publiek, gemeenten, veiligheidsregio’s, werknemers en private partijen laat zien dat beveiligingsbedrijven die dit label voeren hun zaakjes integer en voor hun klanten en werknemers goed op orde hebben. Stichting N’Lloyd voert samen met het SFCB (Sociaal Fonds Cao Beveiliging) in de branche de pilot audits die nodig zijn uit ter voorbereiding op het beheren het kwaliteitsregister. Kwaliteitsontwikkeling en bevordering staan bij het label centraal.

Schermafbeelding 2016-03-01 om 14.22.34

Nieuwe opleiding Beveiliger Evenementen Horeca coördinator van start

Geschreven op .

Vrijdag startte de nieuwe opleiding Beveiliger Evenementen Horeca MBO niveau 3, BEH3. Sociale partners, De Unie, CNV, FNV en VBe NL, in de beveiliging zijn verheugd dat ze deze middenkaderopleiding kunnen aanbieden aan werknemers en beveiligingsorganisaties in de branche. De nieuwe opleiding vult een leemte en verbindt tegelijkertijd opleidingen in de evenementen- en horecabeveiliging.

IMG_6821

SFEB heet voortaan Sociaal Fonds Cao Beveiliging, SFCB

Geschreven op .

Sociaal Fonds Cao Beveiliging, SFCB, heet voortaan het arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsvoorwaarden fonds behorende bij de cao Beveiliging. Het fonds sluit hiermee aan bij de naamgeving van de cao. Sinds 2014 kennen we één cao voor alle werkzaamheden in de beveiligingsbranche. Van luchthavenbeveiliging, winkelsurveillance, objectbeveiliging, geld- en waardetransport tot crowdmanagement met evenementen-, horecabeveiliging en verkeersregelaars.

Tot voor kort richtte het fonds zich vooral op de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden met opleidingen voor de evenementen- en horecabeveiliging. Dat gaat veranderen. Sociale partners die het fonds besturen gaan de fondsmiddelen, opgebracht door werkgevers en werknemers in de branche breder inzetten. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar aansluiting van de diverse opleidingen op elkaar en een goede doorstroom en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Maar ook aspecten zoals veiligheid op het werk en verzuim krijgen in de toekomst aandacht.

De verwachtte toename van mobiliteit van werknemers als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid krijgt de komende maanden bijzondere aandacht. Net als het verder harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden voor de verschillende werksoorten in de beveiliging.

LogoSFCB

Jaarverslag 2014 “Ambities waarmaken”

Geschreven op .

In het jaarverslag 2014 blikt voorzitter SFEB Leon Vincken terug op een ambitieus jaar waarin veel is bereikt maar ook nog op de rol staat voor 2015 en de jaren daarna. Intussen ligt er een cao Beveiliging die SFEB ook toegankelijk maakt voor de reguliere beveiligingsmarkt. Een uitdaging die nog verder vorm en inhoud moet krijgen. In 2014 wordt het fonds zichtbaarder voor de buitenwereld met een vernieuwde website, webshop, logo en de invulling van een brede opleidingsagenda. Daarnaast worden sociale partners ondersteund in de opzet en uitvoering van een nieuw keurmerk voor de evenementen- en horecabeveiliging. Het SFEB is financieel gezond wat past bij haar stevige investeringsagenda.

Lees hier het jaarverslag 2014.

Schermafbeelding 2015-10-19 om 13.40.44

 

Terugkomdag ESO Praktijkbegeleiders 20 november 2015

Geschreven op .

Na een succesvolle praktijkbegeleidersdag in november 2014 organiseert de SFEB dit jaar weer een speciale terugkomdag voor ESO Praktijkbegeleiders op:

vrijdag 20 november 2015 , van 12.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: AC De Meern, Meerndijk 59, 3454 De Meern

Het thema is:

 “Belang en Balans”

Deze terugkombijeenkomst is bij uitstek een gelegenheid om kennis te delen, te peilen hoe de te behandelen onderwerpen in de praktijk worden ervaren en om tips uit de praktijk te delen. Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) zal deze dag begeleiden.

Klik hier voor meer informatie en voor inschrijven.

Registratie ESO leerbedrijf gewijzigd

Geschreven op .

Praktijk beoordelende organisaties voor Event Security Officer worden vanaf 1 augustus 2015 geregistreerd door SVPB in plaats van ECABO. De lijst met alle praktijk beoordelende organisaties staat gepubliceerd op www.platformbeveiliging.nl. Alleen geregistreerde organisaties kunnen in V:base verklaringen ‘in opleiding voor Event Security Officer’ downloaden waarmee voor aspiranten tijdelijke legitimatiebewijzen (voor maximaal 12 maanden) bij de Nationale Politie kunnen worden aangevraagd.

De reden hiervoor is een wijziging in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus per dezelfde datum, mede gebaseerd op de wettelijke veranderingen rondom landelijke kennis- en opleidingscentra.

De SVPB heeft intussen ook nieuwe registratievoorwaarden opgesteld die beter aansluiten op de eisen die worden gesteld aan de opleiding van aspiranten. Een organisatie wordt voor een periode van 3 jaar geregistreerd, daarna volgt een traject van hercertificering. Reeds geregistreerde en bij SVPB bekende organisaties worden per 1 augustus kosteloos overgenomen voor de maximale termijn.

Alle informatie over de nieuwe registratievoorwaarden, de procedure en kosten, evenals de hercertificering, is gepubliceerd op Platform beveiliging.

Terugblik themabijeenkomst praktijkbegeleiders “risicoanalyse als basis voor het veiligheidsplan”

Geschreven op .

Donderdag 13 november, was voor het 3e jaar op rij de Event Security Officer praktijkbegeleidersdag van SFEB. Als locatie deze maal het, in juli eerder dit jaar, door Koning Willem Alexander geopende ‘Tivoli/Vredenbrug’ te Utrecht. Een evenementenlocatie pur sang. Zoals voorgaande jaren, wederom een hoge opkomst vanuit het praktijkveld.

Na uitleg over de hervorming van de ESO theorie examen en toevoeging van enkele elementen aan het ESO lesboek, startte het thema: “risicoanalyse als basis voor het veiligheidsplan”. Syan Schaap, directeur en inhoudsdeskundige van het Event Safety Institute te Houten, nam aanwezigen mee langs alle aspecten van het veiligheidsplan. Met tekeningen en heldere benamingen voor de vele verschillende safety vraagstukken waarmee een evenement te maken heeft werd een levendig debat gevoerd en kennis uitgewisseld. Daarbij werd vooral duidelijk dat het belangrijk is dat de sector een eenduidig begrippenkader hanteert en dezelfde taal leert spreken vanaf uitvoering tot aan het bestuurlijk gemeentelijk niveau toe. Zeker voor opleiders en praktijkbegeleiders pure noodzaak.

Deelnemers blikten terug op een succesvolle en leerzame bijeenkomst.

Syan Schaap

Syan Schaap

Jaarverslag 2013 SOEB: “Samen bouwen”

Geschreven op .

“Samen bouwen” luidt de titel van het jaarverslag 2013. Het bestuur van SFEB legt hiermee naar haar stakeholders verantwoording af voor het gevoerde beleid in het verslagjaar. Tegelijkertijd wordt het vizier naar voren gericht op 2014, dit jaar dat inmiddels bijna aan zijn einde is. Het fonds heet intussen Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging, heeft een nieuwe bestuurlijke samenstelling en een nieuwe site.

Sociale partners, die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het fonds, geven een inkijk op de door hun gevoerde agenda die voortkomt uit de cao Beveiliging die de basis vormt voor de activiteiten van het fonds.

Lees hier het verslag.