Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.

VBE en vakbonden ontevreden over onafhankelijk optreden SVPB exameninstantie

Geschreven op .

Sinds de start van de opleiding tot Event Security Officer is het sociaal fonds SFEB (voorheen SOEB) leverancier van het ESO lesmateriaal. Vakbonden en werkgevers, sociale partners bestuurlijk verantwoordelijk voor het sociaal fonds, zijn de ESO initiatiefnemers en eigenaar van het inhoudelijke opleidingsprogramma. Daardoor sluit het ESO programma naadloos aan op de behoefte van het veld en blijft ESO een praktijkgerichte opleiding. De SVPB exameninstantie breekt nu met deze traditie en stelt buiten sociale partners om veranderingen voor. Zij treedt hierover in overleg met individuele door hen zelf geselecteerde bedrijven en personen. Sociale partners zijn hier ontevreden over en hebben inmiddels diverse malen het SVPB verzocht om dit niet te doen. Aanvankelijk leek SVPB daar gehoor aan te geven, inmiddels blijkt dat dit slechts tijdelijk was.

Nieuwe cao Beveiliging

Geschreven op .

Vakbonden en werkgevers stemmen in met het bereikte cao resultaat voor evenementen- en horecabeveiligingswerkzaamheden. De nieuwe cao krijgt de naam cao Beveiliging en is de eerste cao in Nederland die van toepassing is op alle crowdsupport en reguliere beveiligingswerkzaamheden. De VBE besluit hiermee organisaties op alle terreinen van de private beveiliging en daaraan gerelateerde dienstverlening zoals object-, luchthaven, geld- en waardetransport of verkeersregelaars, brandwachten en ondersteunende crowddiensten aan zich te binden.

De cao Beveiliging kent een loonstijging van 1% per 1 april van dit jaar. De cao Beveiliging voegt daarvoor de teksten van huidige cao Particuliere Beveiliging en cao Evenementen- en Horeca Beveiliging samen. Aan de nieuwe tekst wordt momenteel gewerkt.

Lees hier eerder verschenen nieuws over cao Beveiliging met nadere details van het cao-akkoord.

Workshops praktijkbegeleiders – opleiders – personeelsfunctionarissen – directeuren najaar 2014

Geschreven op .

Op dinsdag 14 oktober 2014 is er weer een workshop flex- en oproepcontracten en veranderende wetgeving voor personeelsfunctionarissen en directeuren.
Tijdens deze workshop zal vooral stil gestaan worden bij de nieuwe wetgeving vanaf 2015, de relatie met de cao Beveiliging en de praktische kant van inzet van flex- en oproepmedewerkers.

Op donderdag 13 november 2014 wordt voor praktijkbegeleiders en coördinatoren weer een workshop georganiseerd. Locatie: het nieuwe TivoliVredenburg in Utrecht. Deze bijeenkomst belooft weer een actieve uitwisseling en kennisdeling rondom opleiden in de branche. SFEB rekent net als voorgaande jaren wederom op een succesvolle bijeenkomst. Meer informatie over het programma kunt u hier lezen.

 

Eerste exemplaar cursusboek Horecaportier overhandigd

Geschreven op .

VBE Directeur Leon Vincken ontving vandaag officieel het eerste exemplaar van het cursusboek Horecaportier uit handen van directeur John Meuffels van Stichting Vakbekwaamheid Horeca, SVH. Beide heren zijn trots op dit resultaat van het vorig jaar gestartte nieuwe samenwerkingsverband tussen SVH en het Sociaal Fonds Evenementen en Horeca Beveiligingsorganisaties, SFEB, waar Vincken namens de VBE voorzitter van is. De plannen voor verdere samenwerking zijn besproken.

foto HorecaPortier SVH

Bij het tot stand komen van dit nieuwe cursusboek Horecaportier is door de VBE Horeca commissie intensief met de schrijver Arjen Appel samengewerkt. Het resultaat is lesmateriaal dat Horeca beveiligingsbedrijven goed zullen herkennen door de aansluiting met de dagelijkse praktijk. Het boek is voorzien van de allerlaatste wetgeving, ontwikkelingen op het gebied van geweld en incidenten door drugsgebruik en herkenning van diverse soorten wapens. Vooral het gespreksmodel, voorkomen van escalatie van geweld, krijgt veel aandacht. Tot slot wordt er voor het eerst ook een hoofdstuk besteed aan de positie van de horecaportier als werknemer en het belang van zijn arbeidsvoorwaarden in relatie tot zijn werkgever en baas.

ESO examenopdrachtenboek van het SFEB als enige erkend voor examens

Geschreven op .

Sinds enige tijd circuleerden een tweetal ESO examen opdrachtenboeken. Het sociaal fonds SFEB (voorheen SOEB), verbonden aan de cao VBE, meldt nu dat er voortaan nog slechts één examen opdrachtenboek geldend is na een overeenkomst hierover gesloten te hebben waarbij is besloten dat de SVPB bij de examinering wordt verzocht alleen nog examen opdrachtboeken toe te laten afkomstig van het SFEB.

Leerlingen die in september 2013 reeds met het praktijkgedeelte van de opleiding gestart zijn kunnen nog gebruik maken van het tweede boek. Voor alle nieuwe leerlingen is alleen nog de SFEB uitgave geldend.

Links het niet geldende ESO opdrachtenboek, rechts het juiste ESO opdrachtenboek.

image001 image002

Praktijkbegeleiders terugkomdag 2013: Wie is verantwoordelijk?

Geschreven op .

Na een succesvolle, door de SOEB georganiseerde, trainingsdag voor praktijkbegeleiders van de Event Security Officer stagiaires vorig jaar, organiseerde het sociaal fonds SOEB ook in 2013 een opleidings-/trainingsbijeenkomst op donderdag 31 oktober 2013. Er was een hoge opkomst.

Onder leiding van Syan Schaap van het KCEV ging de SOEB terug naar de bron van de veiligheid van een evenement of horeca gelegenheid met de centrale vraag: wie is voor wat verantwoordelijk?

Wie heeft welke taak en hoe verloopt het proces van een vergunning voorbereiding?
Waar wordt het eerste fundament gelegd voor een veilig evenement of bezoek aan een horeca gelegenheid?

Velen kennen het woord “Crowdmanagement” en “Crowd Control”, maar wat houdt dat in? Heeft de mobiliteit (mobiliteitsplan) tijdens en na afloop van een evenement, mede invloed op een veilig verloop van dat evenement? Hoe gaan de vergunningverleners daarmee om? Wat zijn de eisen en zijn er altijd eisen aan verbonden?

Deze dag was speciaal georganiseerd voor praktijkbegeleiders, projectleiders en opleiders in de evenementenbeveiliging en is kosteloos voor leden en niet-leden van de VBE.

In 2014 komt er weer een terugkomdag met een workshop.

Samenwerking SFEB en SVH in opleidingen tot horecaportier en evenementenbeveiliger

Geschreven op .

In de zomer 2013 bereikte het sociaal fonds evenementen en horeca beveiliging, SFEB, met het ondertekenen van een intentieverklaring een exclusieve samenwerking met de stichting vakbekwaamheid horeca, SVH. Hierdoor maken beide partijen het mogelijk om de opleidingen in de evenementen en horeca beveiliging beter op elkaar af te stemmen. Leon Vincken, naast directeur VBE tevens voorzitter van het SFEB en John Meuffels, directeur van SVH, spreken van een unieke kans om de kwaliteit van opleidingen in de evenementen en horeca beveiliging vanaf de basis te verbreden.


SVH overeenkomst SOEB

De samenwerking maakt het mogelijk de opleiding tot Event Security Officer, ESO en de cursus Horeca Portier meer op elkaar af te stemmen en in elkaars verlengde te brengen. Een grote wens van de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en werkgeversvereniging VBE. De opleidingen in evenementen en horecabeveiliging zijn op dit moment versnipperd door de verschillende belangen van de vele betrokken partijen uit het veld. Ook zijn er twee examinerende instanties. De VBE streeft juist naar meer eenheid en afstemming. Leon Vincken: “Uiteindelijk draait het allemaal maar om één ding en dat is de veiligheid van bezoekers tijdens een evenement of bezoek aan een horeca gelegenheid. De kennis en vaardigheden, de vereiste kwaliteit en professionaliteit zijn op vele punten gelijk voor de ESO of Horeca Portier. Dan moet het mogelijk zijn om daar voor studenten en bedrijven een voordeel uit te behalen”.

De eerste stap in de samenwerking is een update van het cursusboek Horeca Portier dit najaar. Daarna volgt in 2014 de update van het lesmateriaal ESO. Verder zal intensief samengewerkt worden om in de toekomst de opleidingen modulair op elkaar af te stemmen om zoveel mogelijk synergie voordelen te behalen. Vakbonden, brancheorganisaties, werknemers en bedrijven worden hier volop bij betrokken.