Event Security Officer (ESO)

In de evenementen- en horeca beveiliging kennen we twee functies: de Event Security Officer (ESO) opgeleide beveiliger en de Horecaportier. Beiden functies verschillen in opleidingstraject, examinering en hebben andersluidende wet- en regelgeving. SFCB streeft ernaar om de opleidingsverschillen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, dan wel op te heffen. De ESO-beveiliger is werkzaam tijdens evenementen, de horecaportier in horecagelegenheden. In september 2017 start een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca. Lees meer over deze opleiding.

Taken

De taken van de ESO-beveiliger zijn in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, de WPBR, vastgelegd. In deze wet wordt onder ESO een beveiliger verstaan die is aangesteld ter beveiliging van personen en goederen tijdens een evenement. Bijvoorbeeld dancefeesten, concerten, braderieën of op evenementen met veel publiek zoals Koningsdag, maar ook tijdens kleinere bijeenkomsten waar veiligheid een vereiste is.

Beveiligingswerkzaamheden mogen worden gericht op:
• Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen.
• Het waken tegen verstoring van de openbare orde en rust op terreinen en in gebouwen.
Om het beroep ESO-beveiliger te mogen uitoefenen dient men in bezit te zijn van een diploma waarna een beveiligingspas aangevraagd kan worden bij de politie.

Opleiding

SFCB werkt samen met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) om het opleidingsmateriaal af te stemmen op dagelijkse praktijk. Werkgevers en werknemers zijn hierbij betrokken. SVPB geeft op haar site uitvoerige informatie over het examenprogramma en exameneisen. Voor het bestellen van studiemateriaal kan men terecht in onze webshop. Werkgevers aangesloten bij VBe NL krijgen voor hun werknemers/stagiaires korting.

Om het diploma ESO te behalen, moeten drie examenonderdelen afgelegd worden: Event Security en Wettelijke Kaders, beiden schriftelijk en Praktijkopdrachten ESO, mondeling. Na het behalen van de beide schriftelijke examens mag een kandidaat als stagiair een jaar lang werkzaam zijn om zich in de praktijk te bekwamen en voor te bereiden op het mondelinge examen. De stagiair ontvangt hiervoor een groene ESO-pas en voert zijn opdrachten tijdens minimaal zes verschillende evenementen uit bij een door ECABO geregistreerde organisatie. Deze organisatie beschikt over minimaal één Praktijkbeoordelaar ESO.

SFCB ondersteunt organisaties met een tegemoetkoming voor opleidingen tot Praktijkbeoordelaar ESO.

Meer over alle exameneisen, het examenreglement en examenprogramma is te vinden op de site van SVPB of op het Platform beveiliging. Op het Platform beveiliging kunnen bedrijven zich registreren als erkend ESO leerbedrijf en beveiligingspassen voor stagiaires aanvragen.

Vergelijkbare diploma’s

In onderstaand overzicht zijn de diploma’s opgenomen die dezelfde waarde hebben als het diploma ESO. Als je in bezit bent van een van de genoemde diploma’s voldoe je hiermee aan de exameneisen ESO en hoef je geen examen af te leggen of vrijstelling aan te vragen. De organisatie waar je werkt kan met onderstaande diploma’s een beveiligingspas bij de politie aanvragen.

ESO lesboek 2015• Het diploma Beveiliger van de SVPB en de ECABO
• Het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties
• Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB)
• Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB)
• De diploma’s Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijsinstellingen, behaald voor 1 februari 1986
• Het Diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986