F.A.Q.

Disclaimer: vragen worden zo goed mogelijk beantwoord. Omdat het om individuele vragen gaat, kan een antwoord voor de betreffende situatie afwijken van je eigen situatie. Bij twijfel raden wij je aan jouw vraag voor te leggen aan de SFCB, SVPB of SVH.

Is het mogelijk om de theorie-onderdelen van ESO ook thuis te doen (particulier)?

Ja, dit is mogelijk. Particulieren kunnen bij het secretariaat van het SFCB een lesboek bestellen en zich aanmelden voor het theorie-examen bij de SVPB. De praktijk moet echter wel bij een, door de SVPB, erkend praktijkbedrijf gelopen te worden.

Mag iemand die bezig is met de theorie ESO ook al in de praktijk werken?

Nee. De kandidaat moet eerst de twee theorieonderdelen (Event Security en Werken binnen wettelijke kaders) met een voldoende afronden. Pas dan kan er voor de praktijk een groene opleidingspas aangevraagd worden.

Ik ben al beveiliger via de opleiding Beveiliger. Is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor enkele modules?

Kandidaten die in bezit zijn van het diploma Beveiliger 2 of een daaraan door de SVPB gelijkgesteld diploma kunnen, indien zij voldoen aan de navolgende voorwaarden, het SVPB certificaat Event Security Officer aanvragen:

  • Een voldoende en nog geldig resultaat voor het examenonderdeel Event security EN
  • Aantoonbaar tenminste 10 verschillende evenementen hebben beveiligd EN
  • Tenminste 3 jaar in dienst van een particuliere beveiligingsorganisatie die zich bezighoudt met evenementenbeveiliging, op basis van de zgn. grijze pas, gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag wordt gedaan.

De centrale examencommissie van de SVPB behoudt zich het recht voor om bewijsstukken van de aanvrager en/of de werkgever op te vragen om zeker te stellen dat voldaan is aan de omschreven eisen. Wilt u gebruik maken van deze vrijstellingsregeling, dan dient u het Vrijstellingsaanvraag-formulier (bijlage 1 van dit examenprogramma) volledig ingevuld en ondertekend op te sturen aan de centrale examencommissie van de SVPB. Als men al in het bezit is van het diploma “Beveiliger 2, ABM, Basis of Beveiliger” dan kan men vrijstelling aanvragen voor de module Wettelijke Kaders, omdat deze module (lees:vak) al behaald is binnen deze diploma’s. Men moet dan wel schriftelijk voor de Wettelijke Kaders vrijstelling aanvragen bij het SVPB te Houten, t.a.v. de examencommissie. U dient dan een kopie mee te zenden van de cijferlijst. Daarna hoeft men alleen de module Event Security te halen. Voor al het overige is geen vrijstelling mogelijk.

Wat is de prijs van de boeken die bij ESO en Horecaportier horen?

Kijk hier voor het bestellen van de boeken en de kosten. Leden van vakbonden en VBe NL ontvangen extra korting. Vakbondsleden kiezen hiervoor boeken voorzien van de banner alleen voor leden. Bedrijven lid van VBe NL krijgen korting na het aanmaken van een account (inlog op de SVH site). Na het aanmaken van de account kan per mail aan infobetaling@svh.nl gemeld worden dat er korting van toepassing is voor het bedrijf. Na bevestiging wordt de korting zichtbaar tijdens het bestelproces.

Kan ik het cursusboeken ook bestellen via SFCB?

Nee. Het cursusboeken kunt u alleen bestellen via SVH. In onze webshop wordt u vanzelf doorgelinkt.

Welke cursussen moeten de praktijkbeoordelaars volgen?

SFCB geeft in samenwerking met SVPB de praktijkbeoordelaarstraining. Indien u hiervoor belangstelling heeft, dient u contact op te nemen via het contactformulier.

Welk boek praktijkopdrachten ESO is van toepassing er zijn meerdere versies?

Het praktijkopdrachtenboek uitgegeven door SFCB is van toepassing en geldig voor het ESO-examen. Vanaf augustus 2014 zijn de exameneisen slechts op een klein onderdeel aangepast. Daarom is het nog altijd mogelijk en en handig om het praktijkopdrachtenboek te gebruiken. Het huidige opdrachtenboek voldoet prima en is te bestellen op deze site.

Naast het ESO praktijkopdrachtenboek moet een leerling een formulier downloaden vanaf de ESO examensite van de SVPB en dit formulier ingevuld meenemen naar het praktijkexamen.

Ik ben geen lid van VBe NL, moet ik dan ook een bijdrage aan SFCB betalen?

Nee, als u als werkgever geen lid bent hoeft u geen bijdrage te betalen, uw werknemers hoeven dan ook geen bijdrage te betalen. U bent dan namelijk niet gebonden aan de cao Beveiliging. Het kan dan wel zijn dat u premie moet betalen voor andere opleidingsfondsen in de sector. U kunt dit lezen in de cao die van toepassing is. Zie ook de FAQ op de site van VBe NL. Bent u een voormalig lid van VBe NL, dan kan het toch nog zijn dat u de bijdrage verschuldigd bent. Dit is het geval indien de looptijd van de cao nog voortduurt na beëindiging van uw lidmaatschap.

Mijn vraag staat er niet tussen?

Staat uw vraag hier niet tussen? Stel uw vraag via het contactformulier.