Horecaportier

In de evenementen- en horeca beveiliging kennen we twee functies: de Event Security Officer (ESO) opgeleide beveiliger en de Horecaportier. Beiden functies verschillen in opleidingstraject, examinering en hebben andersluidende wet- en regelgeving. SFCB streeft ernaar om de opleidingsverschillen zoveel mogelijk modulair op elkaar af te stemmen, dan wel op te heffen. De Event Security Officer is werkzaam tijdens evenementen, de Horecaportier in horecagelegenheden. In september 2017 start een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca, niveau 3. Lees meer over deze opleiding.

Opleiding

De taken van de horecaportier zijn in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, de WPBR, vastgelegd. In deze wet wordt onder een horecaportier een functionaris verstaan, die is aangesteld ter beveiliging van personen en goederen binnen een horecaonderneming, bijvoorbeeld discotheken, cafés, bars, nachtclubs. Beveiligingswerkzaamheden mogen worden gericht op:

 • het bewaken van de veiligheid van personen en goederen.
 • het waken tegen verstoring van de openbare orde en rust op terreinen en in gebouwen.

horecaportier_def (1)Om het beroep horecaportier te mogen uitoefenen dient men in bezit te zijn van een diploma waarna een beveiligingspas aangevraagd kan worden bij de politie. SFCB werkt nauw samen met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) om het opleidingsmateriaal af te stemmen op dagelijkse praktijk. Werkgever en werknemers zijn hierbij betrokken. SVH geeft op haar site uitvoerige informatie over het examenprogramma en exameneisen. Ook voor het bestellen van studiemateriaal kan men terecht bij SVH. Werkgevers aangesloten bij VBe NL kunnen voor hun werknemers/stagiaires korting krijgen.

Om het diploma SVH Horecaportier te behalen, moeten er twee examens afgelegd worden waarvoor men moet aanmelden: het Computerexamen Horecaportier en het Praktijkexamen Horecaportier.

Vergelijkbare diploma’s

In onderstaand overzicht zijn de diploma’s opgenomen die dezelfde waarde hebben als het diploma SVH Horecaportier. Als je in bezit bent van een van de genoemde diploma’s voldoe je hiermee aan de exameneisen SVH Horecaportier en hoef je geen examen af te leggen of vrijstelling aan te vragen. De organisatie waar je werkt kan met onderstaande diploma’s een beveiligingspas bij de politie aanvragen.

 • Het diploma Beveiliger van de SVPB en de ECABO;
 • Het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties;
 • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB);
 • Het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB);
 • De diploma’s Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijsinstellingen, behaald voor 1 februari 1986;
 • Het Diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986;
 • Het Vakdiploma Basiscursus Marine Bewakingskorps samen met het diploma van het marine Bewakingscorps voor onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie, beide behaald voor 1 februari 1986;
 • Het certificaat Begincursus voor de bedrijfsbewaking, afgegeven door de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen te Rotterdam, behaald voor 1 februari 1986;
 • Het Basisdiploma Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 januari 1998.

Meer weten en zien hoe een nacht werken als horecaportier kan zijn? Bekijk dan hier het Youtube filmpje “Mannen van de Nacht“.