Jaarverslag 2013 SOEB: “Samen bouwen”

Geschreven op .

“Samen bouwen” luidt de titel van het jaarverslag 2013. Het bestuur van SFEB legt hiermee naar haar stakeholders verantwoording af voor het gevoerde beleid in het verslagjaar. Tegelijkertijd wordt het vizier naar voren gericht op 2014, dit jaar dat inmiddels bijna aan zijn einde is. Het fonds heet intussen Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging, heeft een nieuwe bestuurlijke samenstelling en een nieuwe site.

Sociale partners, die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het fonds, geven een inkijk op de door hun gevoerde agenda die voortkomt uit de cao Beveiliging die de basis vormt voor de activiteiten van het fonds.

Lees hier het verslag.