Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca

Dinsdag 15 november 2016 werden door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) en Stichting N’Lloyd de eerste Kwaliteitslabels Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt door voorzitter Leon Vincken van SFCB.  Met het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca is door de branche een belangrijk en nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de normen die werkgevers én werknemers hebben opgesteld. Het kwaliteitslabel is onderscheidend doordat deze met vakbonden en belanghebbende partijen (waaronder VBe NL) is ontwikkeld. Ieder jaar wordt er lering getrokken uit de uitvoering en nieuwe inzichten geïnventariseerd die na toetsing worden ingevoerd in het kwaliteitslabel. Iedere organisatie kan zijn bijdrage voor het kwaliteitslabel aanleveren.

Zonder winstoogmerk

De certificatie gebeurt door één onafhankelijke instelling die veel ervaring heeft in de beveiliging. Hierdoor zijn er geen interpretatieverschillen mogelijk en worden organisaties gelijkwaardig beoordeeld. De certificerende instelling, Stichting N’Lloyd, werkt bovendien zonder winstoogmerk waardoor de kosten laag blijven. Het oordeel van het besluit tot het verkrijgen van een kwaliteitslabel maakt de kwaliteitscommissie aan de hand van een anoniem rapport van Stichting N’Lloyd. Zo wordt ieder bedrijf even zwaar en onafhankelijk getoetst. Meer informatie op de site van Stichting N’Lloyd.

Doel

Het doel van het kwaliteitslabel is het bevorderen en behouden van de integriteit en kwaliteit van zowel beveiligingsorganisaties als het personeel. En dit allemaal volledig transparant. Dit gebeurt door audits af te nemen op het management en het personeel met zogenaamde compliance- en performance-onderzoeken. Bij compliance gaat het om het voldoen aan wet- en regelgeving en zaken rond de financiële organisatie, contracten, cao, etc. Beoordeling van de accountant speelt hierbij eveneens een rol. Bij performance gaat het om de prestaties van het bedrijf in het werkveld volgens de standaard van het label.
Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging vergroot met het kwaliteitslabel niet alleen de professionaliteit, gelijkwaardigheid en transparantie in de beveiligingsbranche maar:
–    Informeert en ondersteunt de politie in haar taken;
–    Informeert de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
–    Biedt gemeenten de mogelijkheid om haar wettelijk instrumentarium uit te breiden;
–    Biedt opdrachtgevers en hun klanten betrouwbaarheid;
–    Brengt de visie van multidisciplinaire partijen bijeen;
–    En zorgt voor continue kwaliteitsverbetering.

Kijk ook op onze pagina Hoe werkt kwaliteitslabel?

Downloads:

Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca
Informatieblad Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca
Flyer Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca

Vraag nu een kwaliteitslabel aan