Nieuwe cao Beveiliging

Geschreven op .

Vakbonden en werkgevers stemmen in met het bereikte cao resultaat voor evenementen- en horecabeveiligingswerkzaamheden. De nieuwe cao krijgt de naam cao Beveiliging en is de eerste cao in Nederland die van toepassing is op alle crowdsupport en reguliere beveiligingswerkzaamheden. De VBE besluit hiermee organisaties op alle terreinen van de private beveiliging en daaraan gerelateerde dienstverlening zoals object-, luchthaven, geld- en waardetransport of verkeersregelaars, brandwachten en ondersteunende crowddiensten aan zich te binden.

De cao Beveiliging kent een loonstijging van 1% per 1 april van dit jaar. De cao Beveiliging voegt daarvoor de teksten van huidige cao Particuliere Beveiliging en cao Evenementen- en Horeca Beveiliging samen. Aan de nieuwe tekst wordt momenteel gewerkt.

Lees hier eerder verschenen nieuws over cao Beveiliging met nadere details van het cao-akkoord.

Trackback van jouw site.