Praktijkbegeleiders terugkomdag 2013: Wie is verantwoordelijk?

Geschreven op .

Na een succesvolle, door de SOEB georganiseerde, trainingsdag voor praktijkbegeleiders van de Event Security Officer stagiaires vorig jaar, organiseerde het sociaal fonds SOEB ook in 2013 een opleidings-/trainingsbijeenkomst op donderdag 31 oktober 2013. Er was een hoge opkomst.

Onder leiding van Syan Schaap van het KCEV ging de SOEB terug naar de bron van de veiligheid van een evenement of horeca gelegenheid met de centrale vraag: wie is voor wat verantwoordelijk?

Wie heeft welke taak en hoe verloopt het proces van een vergunning voorbereiding?
Waar wordt het eerste fundament gelegd voor een veilig evenement of bezoek aan een horeca gelegenheid?

Velen kennen het woord “Crowdmanagement” en “Crowd Control”, maar wat houdt dat in? Heeft de mobiliteit (mobiliteitsplan) tijdens en na afloop van een evenement, mede invloed op een veilig verloop van dat evenement? Hoe gaan de vergunningverleners daarmee om? Wat zijn de eisen en zijn er altijd eisen aan verbonden?

Deze dag was speciaal georganiseerd voor praktijkbegeleiders, projectleiders en opleiders in de evenementenbeveiliging en is kosteloos voor leden en niet-leden van de VBE.

In 2014 komt er weer een terugkomdag met een workshop.

Trackback van jouw site.