Registratie ESO leerbedrijf gewijzigd

Geschreven op .

Praktijk beoordelende organisaties voor Event Security Officer worden vanaf 1 augustus 2015 geregistreerd door SVPB in plaats van ECABO. De lijst met alle praktijk beoordelende organisaties staat gepubliceerd op www.platformbeveiliging.nl. Alleen geregistreerde organisaties kunnen in V:base verklaringen ‘in opleiding voor Event Security Officer’ downloaden waarmee voor aspiranten tijdelijke legitimatiebewijzen (voor maximaal 12 maanden) bij de Nationale Politie kunnen worden aangevraagd.

De reden hiervoor is een wijziging in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus per dezelfde datum, mede gebaseerd op de wettelijke veranderingen rondom landelijke kennis- en opleidingscentra.

De SVPB heeft intussen ook nieuwe registratievoorwaarden opgesteld die beter aansluiten op de eisen die worden gesteld aan de opleiding van aspiranten. Een organisatie wordt voor een periode van 3 jaar geregistreerd, daarna volgt een traject van hercertificering. Reeds geregistreerde en bij SVPB bekende organisaties worden per 1 augustus kosteloos overgenomen voor de maximale termijn.

Alle informatie over de nieuwe registratievoorwaarden, de procedure en kosten, evenals de hercertificering, is gepubliceerd op Platform beveiliging.