Samenwerking SFEB en SVH in opleidingen tot horecaportier en evenementenbeveiliger

Geschreven op .

In de zomer 2013 bereikte het sociaal fonds evenementen en horeca beveiliging, SFEB, met het ondertekenen van een intentieverklaring een exclusieve samenwerking met de stichting vakbekwaamheid horeca, SVH. Hierdoor maken beide partijen het mogelijk om de opleidingen in de evenementen en horeca beveiliging beter op elkaar af te stemmen. Leon Vincken, naast directeur VBE tevens voorzitter van het SFEB en John Meuffels, directeur van SVH, spreken van een unieke kans om de kwaliteit van opleidingen in de evenementen en horeca beveiliging vanaf de basis te verbreden.


SVH overeenkomst SOEB

De samenwerking maakt het mogelijk de opleiding tot Event Security Officer, ESO en de cursus Horeca Portier meer op elkaar af te stemmen en in elkaars verlengde te brengen. Een grote wens van de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en werkgeversvereniging VBE. De opleidingen in evenementen en horecabeveiliging zijn op dit moment versnipperd door de verschillende belangen van de vele betrokken partijen uit het veld. Ook zijn er twee examinerende instanties. De VBE streeft juist naar meer eenheid en afstemming. Leon Vincken: “Uiteindelijk draait het allemaal maar om één ding en dat is de veiligheid van bezoekers tijdens een evenement of bezoek aan een horeca gelegenheid. De kennis en vaardigheden, de vereiste kwaliteit en professionaliteit zijn op vele punten gelijk voor de ESO of Horeca Portier. Dan moet het mogelijk zijn om daar voor studenten en bedrijven een voordeel uit te behalen”.

De eerste stap in de samenwerking is een update van het cursusboek Horeca Portier dit najaar. Daarna volgt in 2014 de update van het lesmateriaal ESO. Verder zal intensief samengewerkt worden om in de toekomst de opleidingen modulair op elkaar af te stemmen om zoveel mogelijk synergie voordelen te behalen. Vakbonden, brancheorganisaties, werknemers en bedrijven worden hier volop bij betrokken.

 

Trackback van jouw site.