SFEB heet voortaan Sociaal Fonds Cao Beveiliging, SFCB

Geschreven op .

Sociaal Fonds Cao Beveiliging, SFCB, heet voortaan het arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsvoorwaarden fonds behorende bij de cao Beveiliging. Het fonds sluit hiermee aan bij de naamgeving van de cao. Sinds 2014 kennen we één cao voor alle werkzaamheden in de beveiligingsbranche. Van luchthavenbeveiliging, winkelsurveillance, objectbeveiliging, geld- en waardetransport tot crowdmanagement met evenementen-, horecabeveiliging en verkeersregelaars.

Tot voor kort richtte het fonds zich vooral op de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden met opleidingen voor de evenementen- en horecabeveiliging. Dat gaat veranderen. Sociale partners die het fonds besturen gaan de fondsmiddelen, opgebracht door werkgevers en werknemers in de branche breder inzetten. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar aansluiting van de diverse opleidingen op elkaar en een goede doorstroom en mobiliteit op de arbeidsmarkt. Maar ook aspecten zoals veiligheid op het werk en verzuim krijgen in de toekomst aandacht.

De verwachtte toename van mobiliteit van werknemers als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid krijgt de komende maanden bijzondere aandacht. Net als het verder harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden voor de verschillende werksoorten in de beveiliging.

LogoSFCB