Sociaal Fonds Cao Beveiliging ambitieus in jaarverslag

Geschreven op .

Het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) over 2015 laat zien dat het fonds financieel gezond is en sterke ambities heeft.

De nieuwe naam van het fonds (eind 2015) was nodig om deze te laten aansluiten bij de cao en de bredere activiteiten waarvoor SFCB staat. De agenda van 2014 is ook in het verslagjaar voortgezet met een update van de Event Security studieboek, het keurmerk werd omgedoopt naar het kwaliteitslabel en de leergang MBO3 voor coördinatorfuncties draaide de eerste pilot. Verder zijn sociale partners in gesprek gegaan voor harmonisatie van de cao Beveiliging-A en –B. Bestuursvoorzitter Leon Vincken in het voorwoord van het jaarverslag: “Gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle beveiligers is het streven, zover passend binnen een level playing field in de sector.” De cao is nu ook van toepassing op kantoorpersoneel, verkeersregelaars, brandwachten en de bedrijfshulpverlening.

Positief financieel resultaat
In 2015 heeft het fonds het financiële resultaat weten om te buigen naar een positief resultaat. Het positieve resultaat bedroeg € 28.000,=, onder andere dankzij een bijdrage vanuit de reguliere beveiliging. “De conclusie is dat er een stevig fundament ligt voor SFCB”, aldus het jaarverslag.

Ambities
Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2015 tal van activiteiten zijn georganiseerd. Er liggen echter nog genoeg ambities voor de toekomst als het aan het bestuur van het fonds ligt. De accenten voor de komende periode zullen vooral waarneembaar zijn in het opleveren van nieuwe producten en de uitbreiding naar andere takken van sport in de crowdmanagement en beveiliging, zoals bijvoorbeeld de verkeersregelaars of onderzoeken naar ontwikkelingen in de reiskosten en het individueel roosteren. Het nieuwe kwaliteitslabel zal daarnaast een flinke impuls krijgen.

Download hier het Jaarverslag 2015 SFCB