Berichten met een Label ‘arbeidsvoorwaarden’

Jaarverslag 2016: investeren in kwaliteit

Geschreven op .

Uit het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging over 2016 blijkt dat de kwaliteit in de branche centraal staat. Ook de komende jaren wordt dat het uitgangspunt voor het fonds dat bestuurd wordt door Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL, voor werkgevers) en de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen (voor werknemers).

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 was de lancering van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. “Een transparant normendocument dat openstaat voor constante aanscherping door belanghebbende partijen zoals de politie, ministeries en gemeenten maar ook werknemers uit het veld. Geen papieren werkelijkheid en afvinklijsten meer, maar serieuze inhoudelijk controles, zowel administratief als in de praktijk op het werkveld”, aldus voorzitter Leon Vincken van het SFCB in het jaarverslag.

Nieuwe opleiding CBEH

In 2016 werden ook de eerste stappen gezet voor de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op MBO 3 niveau. Inmiddels is deze opleiding in november 2017 gestart. De cao Beveiliging is in 2016 verlengd. Inmiddels is er in 2017 een nieuwe cao overeengekomen met niet alleen ruimte voor een loonsverhoging, maar ook meer invloed van werknemers op de eigen arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er afspraken gemaakt over zelfroosteren.

Verkeersregelaars

Ook verkeersregelaars maken nu deel uit van de cao Beveiliging. Een goede stap, aldus SFCB. “Hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verkeer bij evenementen of infrastructurele projecten zijn als van nature verweven met crowdmanagement en samenwerking met de beroepsgroep particuliere beveiliging en publieke diensten openbare orde en veiligheid.”
Uit het jaarverslag blijkt dat er niet alleen nieuwe stappen gezet zijn in de kwaliteit, maar ook dat het sociaal fonds financieel gezond is. De conclusie in het jaarverslag is dan ook: “SFCB investeert in nieuwe kwaliteitsontwikkelingen om de beveiligingsbranche te verbeteren”.

Download: SFCB jaarverslag 2016

Alle partijen akkoord met cao Beveiliging

Geschreven op .

Zowel de achterban van VBe NL (werkgever) als van De Unie (werknemers) hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Beveiliging. Beide organisaties besturen het Sociaal Fonds Cao Beveiliging.

De cao Beveiliging 2017-2018 heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (80 bedrijven met circa 5000 werknemers). VBe NL en De Unie hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4% in 2018. De tabellonen in de crowdmanagement gaan zelfs met 5% omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5%.

Eén cao voor crowdmanagement en beveiliging

Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowdmanagement en reguliere beveiliging steeds kleiner worden. Verkeersregelaars maken daarom ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket. Verder zijn zo veel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren voor werknemers sterk gestimuleerd.

Marktpositie

De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de mkb-bedrijfsetting van de beveiliging en crowdmanagement meer kansen. De positie van de beveiligingsbedrijven op de markt wordt versterkt door investeren in ruimte voor professionaliteit en kwaliteit van hun werknemers.

Onderzoek CBS: werkdruk in branche gezond

Geschreven op .

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat beveiligingspersoneel de laagste werkdruk ervaart. Een bijzondere uitkomst, aldus het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB).

De geringe werkdruk kan te maken hebben met het feit dat beveiligers vooral in actie moeten komen bij incidenten. De onderzoekers verklaren echter dat rekening is gehouden met effecten die werkdruk veroorzaken. Ook dan scoort de beveiligingsbranche het laagst. Koks, artsen, juristen, managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs geven allemaal aan dat ze te maken hebben met een hoge werkdruk. Maar de aard van die werkdruk is in de verschillende beroepen anders.

“Aantrekkelijke branche”

Directeur Leon Vincken van VBe NL, tevens voorzitter van SFCB reageert als volgt: “Dit is een bijzondere uitkomst voor de branche. Zeker als we kijken naar de signalen in de branche tijdens het evenementenseizoen of de werkzaamheden op bijvoorbeeld Schiphol. Aan de andere kant is het goed om te zien dat we een gezonde werkdruk in de branche als uitkomst kennen. Dat maakt de branche aantrekkelijk om in te werken en biedt ook ruimte met elkaar om te experimenteren naar innovatieve nieuwe werkvormen of het introduceren van zelfroosteren. Hiermee starten binnenkort de eerste pilots”.

Lees het volledige CBS-onderzoek

Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.