Berichten met een Label ‘cnv’

Jaarverslag 2016: investeren in kwaliteit

Geschreven op .

Uit het jaarverslag van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging over 2016 blijkt dat de kwaliteit in de branche centraal staat. Ook de komende jaren wordt dat het uitgangspunt voor het fonds dat bestuurd wordt door Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL, voor werkgevers) en de vakbonden De Unie en CNV Vakmensen (voor werknemers).

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 was de lancering van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. “Een transparant normendocument dat openstaat voor constante aanscherping door belanghebbende partijen zoals de politie, ministeries en gemeenten maar ook werknemers uit het veld. Geen papieren werkelijkheid en afvinklijsten meer, maar serieuze inhoudelijk controles, zowel administratief als in de praktijk op het werkveld”, aldus voorzitter Leon Vincken van het SFCB in het jaarverslag.

Nieuwe opleiding CBEH

In 2016 werden ook de eerste stappen gezet voor de nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca (CBEH) op MBO 3 niveau. Inmiddels is deze opleiding in november 2017 gestart. De cao Beveiliging is in 2016 verlengd. Inmiddels is er in 2017 een nieuwe cao overeengekomen met niet alleen ruimte voor een loonsverhoging, maar ook meer invloed van werknemers op de eigen arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er afspraken gemaakt over zelfroosteren.

Verkeersregelaars

Ook verkeersregelaars maken nu deel uit van de cao Beveiliging. Een goede stap, aldus SFCB. “Hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verkeer bij evenementen of infrastructurele projecten zijn als van nature verweven met crowdmanagement en samenwerking met de beroepsgroep particuliere beveiliging en publieke diensten openbare orde en veiligheid.”
Uit het jaarverslag blijkt dat er niet alleen nieuwe stappen gezet zijn in de kwaliteit, maar ook dat het sociaal fonds financieel gezond is. De conclusie in het jaarverslag is dan ook: “SFCB investeert in nieuwe kwaliteitsontwikkelingen om de beveiligingsbranche te verbeteren”.

Download: SFCB jaarverslag 2016

Cao partijen bereiken resultaat vervolg cao Beveiliging

Geschreven op .

Op 8 oktober bereikten vakbonden De Unie en CNV Dienstenbond met werkgeversvereniging VBe NL een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beveiliging. Met de nieuwe cao staan partijen garant voor een brede cao voor beveiligingsbedrijven die naast evenementen- en horecabeveiliging ook reguliere beveiligingsdiensten uitvoeren. De cao Beveiliging is van toepassing op ruim 2000 werknemers.De nieuwe cao Beveiliging kent een looptijd van twee jaar met een structurele loonstijging van 1,5% per jaar. Daarmee laten partijen zien dat ze oog hebben voor de concurrentieverhoudingen in de evenementen sector. De reguliere beveiliging ontvangt daar bovenop een extra loonstijging van 0,75% per jaar waardoor zij aansluiten bij ontwikkelingen in de reguliere sector.