VBE en vakbonden ontevreden over onafhankelijk optreden SVPB exameninstantie

Geschreven op .

Sinds de start van de opleiding tot Event Security Officer is het sociaal fonds SFEB (voorheen SOEB) leverancier van het ESO lesmateriaal. Vakbonden en werkgevers, sociale partners bestuurlijk verantwoordelijk voor het sociaal fonds, zijn de ESO initiatiefnemers en eigenaar van het inhoudelijke opleidingsprogramma. Daardoor sluit het ESO programma naadloos aan op de behoefte van het veld en blijft ESO een praktijkgerichte opleiding. De SVPB exameninstantie breekt nu met deze traditie en stelt buiten sociale partners om veranderingen voor. Zij treedt hierover in overleg met individuele door hen zelf geselecteerde bedrijven en personen. Sociale partners zijn hier ontevreden over en hebben inmiddels diverse malen het SVPB verzocht om dit niet te doen. Aanvankelijk leek SVPB daar gehoor aan te geven, inmiddels blijkt dat dit slechts tijdelijk was.

De problemen tussen de SVPB en SFEB kennen hun oorsprong halverwege 2010 toen het toenmalige VBE bestuur moest opstappen en een tweede branchevereniging opstartte. Het opgestapte bestuur wilde destijds ook het sociaal fonds SFEB meenemen naar hun nieuwe vereniging. Dat is door de VBE middels een juridische procedure voorkomen. Met het vertrek van het opgestapte bestuur heeft de VBE er alles aan gedaan om de bestuurlijke VBE zetel in de SVPB examencommissie veilig te stellen. Dat is nooit gelukt door de keuze van de SVPB om de examencommissie om te dopen tot een onafhankelijke commissie op persoonlijke titel. Tegelijkertijd voerde de nieuwe branchevereniging eigen examen lesmateriaal in en bracht dit in samenwerking met SVPB in productie. Het lesmateriaal betrof duidelijk een copyrightschending. SFEB heeft namens sociale partners met een juridische procedure de SVPB met succes verzocht om dit nieuwe examen lesmateriaal niet meer toe te laten tijdens examens. Lees onze eerdere berichtgeving hierover.

Voor het nieuwe leerjaar 2014-2015 doet SVPB een hernieuwde poging om zich onafhankelijk te positioneren en wil het examenmateriaal aanpassen. Examenprogramma en eisen zijn onder de loep genomen tijdens deskundigheidsbijeenkomsten waarbij de deelnemers zijn geselecteerd door de SVPB. Daarbij is de voorzitter en een lid van de examencommissie, zijnde voorzitter van de nieuwe branchevereniging, intensief betrokken.

Sociale partners maken zich steeds meer zorgen over de ingeslagen koers van de SVPB als exameninstantie en de examinering van de Event Security Officer. Ondanks herhaald verzoek vanuit hun sociaal fonds SFEB om de Governance en onafhankelijkheid van de SVPB examencommissie te waarborgen en aanpassingen van de eindtermen van het ESO examen in overleg met sociale partners te realiseren, gaat de SVPB door op de ingeslagen weg. In de kern gaat deze weg niet meer over de inhoud en kwaliteit van onderwijs en examen maar over openlijke steun aan positionering van een nieuwe branchevereniging. Dit is slecht voor aansluiting van het onderwijs met de praktijk en zelfs schadelijk voor de concurrentieverhoudingen in de sector.

SFEB zal samen met haar sociale partners alles in het werk stellen om iedere wijziging van het examenprogramma en exameneisen, die zonder instemming met hun zijn overeengekomen te niet te doen. Lesmateriaal en ESO opleidingseisen zijn eigendom van sociale partners en niet van SVPB. SFEB is sinds de oprichting uitvoerder namens sociale partners in haar zorg voor adequaat en passend lesmateriaal. Het oprichten van een nieuwe branchevereniging doet daar niets aan af. SVPB moet zorgdragen voor Good Governance als exameninstantie. Brancheverenigingen moeten elkaar vinden in gezamenlijkheid omtrent de inhoud van het ESO programma. Waar geen gezamenlijkheid te vinden is blijft de opleiding ongewijzigd.